ZÁJEM O ČLENSTVÍ

Pravidla pro zájemce o členství v MO ČRS v Ústí nad Orlicí:

 1. podat přihlášku do MO ČRS v Ústí nad Orlicí zaslat emailem přihlášku do místní organizaci ČRS v Ústí nad Orlicí (viz. kontakt) nebo zanést osobně do rybářských potřeb K+A v Ústí nad Orlicí.
 2. zájemce bude vyrozuměn buď emailem nebo telefonicky k absolvování vstupního školení, kde uhradí základní poplatek ve výši 1000,- Kč a přinese fotografii ve formátu OP, ŘP. Dále obdrží další informace společně se studijním materiálem (rybářský řád, úlovkový sumář atd.)
 3. po nastudování rybářského řádu atd. bude zájemce absolvovat písemný vstupní test a ústní zkoušku z poznávání ryb.

Test u MO ČRS v Ústí nad Orlicí se skládá ze dvou částí:

I. část z poznávání ryb a vodních organizmů

 • II. část z platné legislativy
 • základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořs. rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS
 • základní znalosti z poznávání ryb a vodních organizmů
 • základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů
 • základní znalosti způsobů lovů
 • základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech

Jeden test obsahuje 25 otázek. Každá z otázek nabízí tři možné odpovědi, ale pouze jedna je správná. Pro úspěšné absolvovaní musí uchazeč zodpovědět minimálně 20 otázek z 25.  ZDE je možnost ke stáhnutí ve formátu pdf 20 zkomprimovaných písemných testů, které slouží k přezkoušení uchazečů. Na konci každého testu je vyhodnocení správných odpovědí. Nebo je možno použít online test na stránkách Českého rybářského svazu viz. TEST .


Na základě úspěšně absolvovaného písemného testu a ústní zkoušky MO ČRS vydá:

 • osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
 • na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek
 • členskou legitimaci

V případě že žadatel neabsolvuje úspěšně test ČRS:

 • má možnost písemný test znovu absolvovat v novém termínu
 • v případě, že i II. test znovu uspěšně neabsolvuje, již zájemce o členství v ČRS platí za každou novou zkoušku 200,- Kč
 • každý zájemce může absolvovat zkušební test pouze IV
 • po uplynutí I. roku od posledního neúspěšného absolvování testu se může zájemce přihlásit k absolvování testu, který může absolvovat opět pouze IV. Za každý zkušební test, zájemce již zaplatí 200,- Kč

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Příjem dětí do MO ČRS probíhá většinou formou kroužků mládeže, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.


Na základě přihlášky žadatel MO ČRS dodá:

 • fotografii standartního rozměru pro OP, ŘP (3,5x4,5cm)
 • členský příspěvěk dle věku žadatele
 • v prvním roce svého členství je nový člen povinen splnit pracovní povinnost ve výši 10 hodin jejím fyzickým odpracováním na RCHZ (pokud není od této povinnosti osvobozen ze zdravotních důvodů), nebo může za pracovní povinnost uhradit hotovost stanovenou členskou základnou ve výši 1500,- Kč

Další informace ochotně poskytneme emailem, stačí nás kontaktovat níže, nebo na email ustectirybari@seznam.cz • orientační zkušební testy ZDE

 • žádost o vydání rybářského lístku ZDE

 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku