AKTUALITY

Dne 30.5. 2024 bylo vysazeno 50 kg pstruha obecného a 150 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064). 

!!! ZMĚNY NA MALÉ VODĚ - OBA RYBNÍKY !!!

Od 11.4.2024 je přísný zákaz používání podběráků se silonovou sítí!

Silonová síť na podběráku může rybám těžce ublížit a to nikdo z nás nechce. Děkujeme za respektování změn, a nahrazení za podběrák vypletený jiným materiálem než silonem.


!!! ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO POPLATKU DO 30.4. !!!


Hledají se zájemci na vedoucí rybářského kroužku při MO ČRS Ústí nad Orlicí.

Předpoklady dle metodického pokynu ČRS.

Osoba starší 18 let s čistým trestním rejstříkem, psychicky a fyzicky způsobilá, znalá základů ochrany zdraví, první pomoci, hygieny a bezpečnosti práce a patřičné legislativy. Musí být členem ČRS, aktivním rybářem a vlastnit tak rybářský lístek a příslušnou povolenku a dodržovat předpisy. Měl by ovládat lov ryb udicí a rybolovnou techniku v praxi, vyznat se ve vhodném rybářském náčiní a umět si poradit s jeho jednoduchou údržbou a drobnými opravami. Měl by znát naše ryby a umět popsat jejich nejdůležitější rozpoznávací znaky, zvládat biologii, znát základy rybníkářství, mít alespoň minimální znalost ostatních živočichů a rostlin kolem vod i ve vodách samých a mít také povědomí o ekologii a ochraně přírody.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu: blajo@centrum.cz nebo telefonicky na čísle: 603354396. Rád zodpovím případné dotazy na výše uvedených kontaktech.

S pozdravem vedoucí kroužku Josef Blažek

Pro zájemce rybářské závody v Lanškrouně, více informací níže.

Dne 10.4. 2024 bylo vysazeno 40 kg pstruha obecného a 120 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064). 


Dne 29.3. 2024 bylo vysazeno 250 kg kapra obecného do Mysliveckého rybníku o průměrné váze 0,4 kg.


Dne 29.3. 2024 bylo vysazeno 140 kg pstruha obecného a 3000ks úhořího monte do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).


Stejně jako každý rok jsme prodávali 21-23.12 naše čerstvé kapry přímo z vody. Tady je ohlédnutí z našeho prodeje.


Dne 17.12.2023 od 14.00 hodin. se bude v budově Českého červeného kříže, konat zahajovací (informativní) schůzka rybářského kroužku s rodiči. 

Moc děkujeme Míro, udělal jsi pro naši organizaci kus práce.


Dne 27.10. 2023 bylo vysazeno 60 kg amura bílého, 70 kg candáta obecného a 20 kg štiky obecné do Libchavského rybníku. 


Dne 27.10. 2023 bylo vysazeno 70 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).


Dne 14.10. 2023 bylo vysazeno 800 kg kapra obecného do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064) o průměrné váze 1,8 kilogramu. 


Dne 14.10. 2023 bylo vysazeno 200 kg kapra obecného do Dukelského rybníka. 


Dne 13.9. 2023 bylo vysazeno 210 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

Dne 12.7. 2023 bylo vysazeno 300 kg kapra obecného do Libchavského rybníku.

Dne 6.7. 2023 bylo vysazeno 280 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

Fotogalerie z rybářských závodů 2023 dostupné v sekci rybářský kroužek dole.


Dne 8.6. 2023 bylo vysazeno 231 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

Dne 1.6. 2023 bylo vysazeno 1500 ks lipana podhorního v rozmezí 13-18 cm do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064) .


Dne 11.5. 2023 bylo vysazeno 210 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

!!! ZMĚNY NA MALÉ VODĚ - LIBCHAVSKÝ RYBNÍK !!!

!!! Okoun říční – celoročně hájen !!!

Od 15.4.2023 je možno si na jednu povolenku, ke stávajícím 7 ks ušlechtilých ryb, ponechat 20 ks kapra obecného, takzvaná nízká říční forma, a to v rozmezí 33-37 cm. Při ponechání zapisovat do povolenky!


 
Lovící si může nejprve ponechat např. 3ks kaprů mezi 33 -37 cm a při následném ulovení a ponechání si kapra nad 40 cm je povinnen ukončit lov a všechny úlovky včetně centimetrů zaznamenat do sumáře. 


Dne 13.4. 2023 bylo vysazeno 170 kg pstruha duhového o průměrné váze 0,3 kg do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

Dne 22.3. 2023 bylo vysazeno do Libchavského rybníku 100 kg amura bílého.

Dne 22.2. 2023 bylo vysazeno do Libchavského rybníku 100 kg štiky obecné o průměrné hmotnosti 1,5 kg. Dále pak 200 kg kapra obecného. 

V jarních měsících na Libchavský rybník bude vysazeno 300 kg kapra obecného.


!!! POZOR - ZMĚNA !!!

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb. schváleny výborem územního svazu dne 25.6.2021

4. Lov na pstruhových rybářských revírech:

Osoba provádějící lov smí na pstruhových rybářských revírech lovit ryby přívlačí nebo na umělou mušku nejvýše 3 dny v kalendářním týdnu. Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat. Lov přívlačí je povolen pouze na umělé nástrahy opatřené jedním jednoháčkem.


Dodatek k vytištění ZDE