AKTUALITY

Stejně jako každý rok jsme prodávali 21-23.12 naše čerstvé kapry přímo z vody. Tady je ohlédnutí z našeho prodeje.


Dne 17.12.2023 od 14.00 hodin. se bude v budově Českého červeného kříže, konat zahajovací (informativní) schůzka rybářského kroužku s rodiči. 

Moc děkujeme Míro, udělal jsi pro naši organizaci kus práce.


Dne 27.10. 2023 bylo vysazeno 60 kg amura bílého, 70 kg candáta obecného a 20 kg štiky obecné do Libchavského rybníku. 


Dne 27.10. 2023 bylo vysazeno 70 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).


Dne 14.10. 2023 bylo vysazeno 800 kg kapra obecného do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064) o průměrné váze 1,8 kilogramu. 


Dne 14.10. 2023 bylo vysazeno 200 kg kapra obecného do Dukelského rybníka. 


Dne 13.9. 2023 bylo vysazeno 210 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

Dne 12.7. 2023 bylo vysazeno 300 kg kapra obecného do Libchavského rybníku.

Dne 6.7. 2023 bylo vysazeno 280 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

Fotogalerie z rybářských závodů 2023 dostupné v sekci rybářský kroužek dole.


Dne 8.6. 2023 bylo vysazeno 231 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

Dne 1.6. 2023 bylo vysazeno 1500 ks lipana podhorního v rozmezí 13-18 cm do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064) .


Dne 11.5. 2023 bylo vysazeno 210 kg pstruha duhového do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

!!! ZMĚNY NA MALÉ VODĚ - LIBCHAVSKÝ RYBNÍK !!!

!!! Okoun říční – celoročně hájen !!!

Od 15.4.2023 je možno si na jednu povolenku, ke stávajícím 7 ks ušlechtilých ryb, ponechat 20 ks kapra obecného, takzvaná nízká říční forma, a to v rozmezí 33-37 cm. Při ponechání zapisovat do povolenky!


 
Lovící si může nejprve ponechat např. 3ks kaprů mezi 33 -37 cm a při následném ulovení a ponechání si kapra nad 40 cm je povinnen ukončit lov a všechny úlovky včetně centimetrů zaznamenat do sumáře. 


Dne 13.4. 2023 bylo vysazeno 170 kg pstruha duhového o průměrné váze 0,3 kg do řeky Tiché Orlice 4 (číslo revíru 453064).

Dne 22.3. 2023 bylo vysazeno do Libchavského rybníku 100 kg amura bílého.

Dne 22.2. 2023 bylo vysazeno do Libchavského rybníku 100 kg štiky obecné o průměrné hmotnosti 1,5 kg. Dále pak 200 kg kapra obecného. 

V jarních měsících na Libchavský rybník bude vysazeno 300 kg kapra obecného.


!!! POZOR - ZMĚNA !!!

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb. schváleny výborem územního svazu dne 25.6.2021

4. Lov na pstruhových rybářských revírech:

Osoba provádějící lov smí na pstruhových rybářských revírech lovit ryby přívlačí nebo na umělou mušku nejvýše 3 dny v kalendářním týdnu. Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat. Lov přívlačí je povolen pouze na umělé nástrahy opatřené jedním jednoháčkem.


Dodatek k vytištění ZDE