PSTRUHOVÝ REVÍR

453 064 ORLICE TICHÁ 4

Uživatel revíru: Východočeský územní svaz

Organizace pověřená hospodařením:

MO Ústí nad Orlicí
Délka: 20,0 km
Rozloha: 17,00 ha

Od jezu v Bezpráví ř. km 40,5 až k jezu továrny v obci Hnátnice mimo Třebůvku. K revíru patří Knapovský potok, meliorační nádrž TO II v k. ú. Ústí nad Orlicí - 0,40 ha a odstavené rameno Stará řeka - 0,35 ha. Přítoky revíru a přítoky do nádrže v Libchavách jsou chovné - lov ryb zakázán. Od silničního mostu v Lanšperku až po silniční most v obci Hnátnice je vyhlášeno muškařské pásmo - vyznačeno tabulemi.

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Členové, kteří mají zakoupenou pstruhovou povolenku k lovu, bychom chtěli požádat, aby do evidence docházky a úlovku zapisovali, jestliže provádí lov na meliorační nádrži TO II v k. ú. Ústí nad Orlicí (rybník ve Wolkerově údolí) pod-revír TO II. výbor MO

Na základě výroční členské schůze MO ze dne 17.3.2012 upozorňujeme naše členy, že počínaje dnem 26.5.2012 budou prováděny kontroly na Malé vodě (Libchavský rybník, Myslivecký rybník).


!!! POZOR - ZMĚNA !!!

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb. schváleny výborem územního svazu dne 25.6.2021
4. Lov na pstruhových rybářských revírech:

Osoba provádějící lov smí na pstruhových rybářských revírech lovit ryby přívlačí nebo na umělou mušku nejvýše 3 dny v kalendářním týdnu. Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat. Lov přívlačí je povolen pouze na umělé nástrahy opatřené jedním jednoháčkem.