Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

VÝDEJ POVOLENEK PRO ROK 2019

Vždy v neděli 13.1.2019, 27.1.2019, 10.2.2019, 24.2.2019 v době od  16,00 do 18,00 hodin v kavárně budovy Českého červeného kříže na ulici  Kopeckého čp. 840. Povolenka k lovu bude vydána po kontrole platného státního rybářského lístku. 

POZOR: Poslední termín pro zakoupení členské známky je 24.2.2019 !!!!! 

Mimo uvedené termíny prodejů povolenek bude možné povolenky s výjimkou MP 7denní zakoupit pouze po úhradě manipulačního poplatku. Výše poplatku a podrobnosti způsobu prodeje budou včas zveřejněny na tomto webu.

                                                                                             výbor ČRS MO ÚO

Všechny typy povolenek k rybolovu (P, MV, MP) vydaných na rok 2018 se vracejí u pana Pavla Němce, Blažkova 843, Ústí nad Orlicí (do schránky). Povolenky vracejte nejpozději do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky.


Informace k mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti:

Na výroční členské schůzi dne 2.3.2013 byla schválena „Mimořádná jednorázová peněžní brigádnická povinnost“ ve formě peněžní částky 1.000,- Kč nad rámec stávající brigádnické povinnosti, tj. nad rámec 10 hodin.


Platí pro stávající, přestupující a nové členy počínaje 18. rokem věku včetně osob ZTP, osob v důchodovém věku a žen.

Osvobozeni od „Mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti“ jsou členové, kteří poskytnou peněžní dar více jak 1.000,- Kč (těmto členům bude vystavena na příslušnou částku darovací smlouva).


„Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ je možné splnit platbou v hotovosti při prodejích členských známek a povolenek nebo převodem na účet číslo:

1320462399/0800

variabilní symbol = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení složitele, nejpozději vždy do 30. 11. každého kalendářního roku. Tento termín platí i v případě poskytnutí daru.

Členové, kteří „Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ nesplní, nemají nárok na vydání jakékoli povolenky.

                                                                          Výbor MO ČRS Ústí nad Orlicí

__________________________________________________________________________________________         
           
Ceny povolenek pro rok 2019 prodávané MO ČRS Ústí nad Orlicí
           
Druh povolenky vody vody      
  mimopstruhové pstruhové      
Celorepubliková ČRS+MRS          
roční - dospělí  3250,-        
Celosvazová          
roční - dospělí  2200,- 2300,-      
mládež 16 - 18 let, invalidé          
děti do 15 let 700,-        
Územní          
roční  - dospělí 1200,- 1400,-      
7 denní - dospělí 400,-        
mládež 16 - 18 let, invalidé 700,- 750,-      
děti do 15 let
400,- 450,-      
Libchavský rybník, Myslivecký rybník          
roční - dospělí  900,-        
mládež 16 - 18 let 400,-        
děti do 15 let 200,-        
           
Členské známky          
dospělí od 18 let 500,-        
mládež 15-18 let 200,-        
děti do 15 let 100,-        
           
Slevy:          
invalidé s průkazkou ZTP při předložení průkazu        
mládež 15 -18 let při předložení OP          

 Vtip 4