Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

Prodej hostovacích povolenek na rok 2018 - tel. 603 354 396.

____________________________________________________________________________________________

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A VÝDEJ POVOLENEK PRO ROK 2018

Všechny typy povolenek k rybolovu (P, MV, MP) vydaných na rok 2017 se vracejí u pana Pavla Němce, ulice Aloise Blažky 843 v Ústí nad Orlicí (do schránky). Povolenky vracejte nejpozději do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky !!!!

Termíny jsou stanoveny na 11.2.2018, 25.2.2018 v době od  16,00 do 18,00 hodin v kavárně budovy Českého červeného kříže na ulici  Kopeckého čp. 840 (vedle Parku legií)

Povolenka k lovu bude vydána proti kontrole platného státního rybářského lístku.

!!! POZOR !!! došlo k navýšení ceny členské známky pro dospělé na 500,- Kč. Dále pak ceny povolenky na Malou vodu pro dospěle na 900,- Kč, mládež 16-18let 400,- Kč a děti do 15 let 200,- Kč.

Poslední termín pro zakoupení členské známky je 25.2.2018 !!!

 Po rekonstrukci hráze Libchavského rybníka, předpokládáme zahájení rybolovu od 1. května 2018.

Do rybníku bude v jarních měsících před zahájením rybolovu nasazeno 400 kg mírového kapra, cca 400-500 kusů kaprů ve velikosti do 35cm, cca 200 kusů lína, atd. a poté ještě podle počtů zakoupených povolenek by se vysazovalo na podzim dalších cca 200-400 kg mírového kapra

Povolenky budou standartně v prodeji během vyhlášených termínů a poté v rybářských potřebách K+A. K uvedéné povolence si bude možné vyzvednout oproti vratné záloze ve výši 400,- Kč klíč od závory, která bude instalována na příjezdu k rybníku.

 

Informace k mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti:

Na výroční členské schůzi dne 2.3.2013 byla schválena „Mimořádná jednorázová peněžní brigádnická povinnost“ ve formě peněžní částky 1.000,- Kč nad rámec stávající brigádnické povinnosti, tj. nad rámec 10 hodin.


Platí pro stávající, přestupující a nové členy počínaje 18. rokem věku včetně osob ZTP, osob v důchodovém věku a žen.

Osvobozeni od „Mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti“ jsou členové, kteří poskytnou peněžní dar více jak 1.000,- Kč (těmto členům bude vystavena na příslušnou částku darovací smlouva).


„Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ je možné splnit platbou v hotovosti při prodejích členských známek a povolenek nebo převodem na účet číslo:

1320462399/0800

variabilní symbol = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení složitele, nejpozději vždy do 30. 11. každého kalendářního roku. Tento termín platí i v případě poskytnutí daru.

Členové, kteří „Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ nesplní, nemají nárok na vydání jakékoli povolenky.

                                                                          Výbor MO ČRS Ústí nad Orlicí

__________________________________________________________________________________________

Ceny povolenek pro rok 2018 jsou stejné jako pro rok 2018

Sipka

Povolenky 2009
Vtip 4