Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

VÝDEJ POVOLENEK PRO ROK 2019

Všechny typy povolenek k rybolovu (P, MV, MP) vydaných na rok 2018 se vracejí u pana Pavla Němce, ulice Aloise Blažky 843 v Ústí nad Orlicí (do schránky). Povolenky vracejte nejpozději do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky. 

Informace k mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti:

Na výroční členské schůzi dne 2.3.2013 byla schválena „Mimořádná jednorázová peněžní brigádnická povinnost“ ve formě peněžní částky 1.000,- Kč nad rámec stávající brigádnické povinnosti, tj. nad rámec 10 hodin.


Platí pro stávající, přestupující a nové členy počínaje 18. rokem věku včetně osob ZTP, osob v důchodovém věku a žen.

Osvobozeni od „Mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti“ jsou členové, kteří poskytnou peněžní dar více jak 1.000,- Kč (těmto členům bude vystavena na příslušnou částku darovací smlouva).


„Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ je možné splnit platbou v hotovosti při prodejích členských známek a povolenek nebo převodem na účet číslo:

1320462399/0800

variabilní symbol = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení složitele, nejpozději vždy do 30. 11. každého kalendářního roku. Tento termín platí i v případě poskytnutí daru.

Členové, kteří „Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ nesplní, nemají nárok na vydání jakékoli povolenky.

                                                                          Výbor MO ČRS Ústí nad Orlicí

__________________________________________________________________________________________

Ceny povolenek pro rok 2019 jsou stejné jako pro rok 2019                       

Sipka

Povolenky 2009
Vtip 4