Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

Prodej hostovacích povolenek na rok 2018 - tel. 603 354 396.

____________________________________________________________________________________________

VÝDEJ POVOLENEK PRO ROK 2018

 Od 1.3.2018 si bude možné zakoupit povolenku k lovu pouze v rybářských potřebách K+A v ulici S. K. Neumanna čp. 1199 v Ústí nad Orlicí. Povolenka k lovu bude vydána po předložení platné legitimace s vylepenou známkou pro rok 2018 a proti kontrole platného státního rybářského lístku. K uvedéné povolence si bude možné vyzvednout oproti vratné záloze ve výši 400,- Kč klíč od závory, která bude instalována na příjezdu k rybníku. 

 Po rekonstrukci hráze Libchavského rybníka, předpokládáme zahájení rybolovu od 1. května 2018.

Do rybníku bude v jarních měsících před zahájením rybolovu nasazeno 400 kg mírového kapra, cca 400-500 kusů kaprů ve velikosti do 35cm, cca 200 kusů lína, atd. a poté ještě podle počtů zakoupených povolenek by se vysazovalo na podzim dalších cca 200-400 kg mírového kapra

Informace k mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti:

Na výroční členské schůzi dne 2.3.2013 byla schválena „Mimořádná jednorázová peněžní brigádnická povinnost“ ve formě peněžní částky 1.000,- Kč nad rámec stávající brigádnické povinnosti, tj. nad rámec 10 hodin.


Platí pro stávající, přestupující a nové členy počínaje 18. rokem věku včetně osob ZTP, osob v důchodovém věku a žen.

Osvobozeni od „Mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti“ jsou členové, kteří poskytnou peněžní dar více jak 1.000,- Kč (těmto členům bude vystavena na příslušnou částku darovací smlouva).


„Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ je možné splnit platbou v hotovosti při prodejích členských známek a povolenek nebo převodem na účet číslo:

1320462399/0800

variabilní symbol = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení složitele, nejpozději vždy do 30. 11. každého kalendářního roku. Tento termín platí i v případě poskytnutí daru.

Členové, kteří „Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ nesplní, nemají nárok na vydání jakékoli povolenky.

                                                                          Výbor MO ČRS Ústí nad Orlicí

__________________________________________________________________________________________

Ceny povolenek pro rok 2018 jsou stejné jako pro rok 2018

Sipka

Povolenky 2009
Vtip 4