Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

VÝDEJ POVOLENEK PRO ROK 2019

  Povolenky s výjimkou MP 7denní a mládeže do 18let lze zakoupit pouze po úhradě manipulačního poplatku 100,- Kč. Tento poplatek se bude vybírat pouze jednou a bude na něj vystaven doklad o zaplacení.  

                                                                                             výbor ČRS MO ÚO

  Od 27.2.2019 si bude možné zakoupit povolenku k lovu pouze v rybářských potřebách K+A v ulici S. K. Neumanna čp. 1199 v Ústí nad Orlicí. Povolenka k lovu bude vydána po předložení platné legitimace s vylepenou známkou pro rok 2019 a proti kontrole platného státního rybářského lístku. K uvedéné povolence si bude možné vyzvednout oproti vratné záloze ve výši 400,- Kč klíč od závory, která je instalována na příjezdu k rybníku. 

Informace k mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti:

Na výroční členské schůzi dne 2.3.2013 byla schválena „Mimořádná jednorázová peněžní brigádnická povinnost“ ve formě peněžní částky 1.000,- Kč nad rámec stávající brigádnické povinnosti, tj. nad rámec 10 hodin.


Platí pro stávající, přestupující a nové členy počínaje 18. rokem věku včetně osob ZTP, osob v důchodovém věku a žen.

Osvobozeni od „Mimořádné jednorázové peněžní brigádnické povinnosti“ jsou členové, kteří poskytnou peněžní dar více jak 1.000,- Kč (těmto členům bude vystavena na příslušnou částku darovací smlouva).


„Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ je možné splnit platbou v hotovosti při prodejích členských známek a povolenek nebo převodem na účet číslo:

1320462399/0800

variabilní symbol = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce napsat jméno a příjmení složitele, nejpozději vždy do 30. 11. každého kalendářního roku. Tento termín platí i v případě poskytnutí daru.

Členové, kteří „Mimořádnou jednorázovou peněžní brigádnickou povinnost“ nesplní, nemají nárok na vydání jakékoli povolenky.

                                                                          Výbor MO ČRS Ústí nad Orlicí

__________________________________________________________________________________________         
           
Ceny povolenek pro rok 2019 prodávané MO ČRS Ústí nad Orlicí
           
Druh povolenky vody vody      
  mimopstruhové pstruhové      
Celorepubliková ČRS+MRS          
roční - dospělí  3250,-        
Celosvazová          
roční - dospělí  2200,- 2300,-      
mládež 16 - 18 let, invalidé          
děti do 15 let 700,-        
Územní          
roční  - dospělí 1200,- 1400,-      
7 denní - dospělí 400,-        
mládež 16 - 18 let, invalidé 700,- 750,-      
děti do 15 let
400,- 450,-      
Libchavský rybník, Myslivecký rybník          
roční - dospělí  900,-        
mládež 16 - 18 let 400,-        
děti do 15 let 200,-        
           
Členské známky          
dospělí od 18 let 500,-        
mládež 15-18 let 200,-        
děti do 15 let 100,-        
           
Slevy:          
invalidé s průkazkou ZTP při předložení průkazu        
mládež 15 -18 let při předložení OP          

 Vtip 4