Vítáme Vás na oficiálních stránkách místní organizace ČRS v Ústí nad Orlicí.

                                                                                                                                                                                                                                                 !!! INFORMACE PRO ČLENY !!! 

VÝDEJ POVOLENEK PRO ROK 2019  

Vždy v neděli 13.1.2019, 27.1.2019, 10.2.2019, 24.2.2019 v době od  16,00 do 18,00 hodin v kavárně budovy Českého červeného kříže na ulici  Kopeckého čp. 840.

Povolenka k lovu bude vydána po kontrole platného státního rybářského lístku.                                                                                                                                                     

POZOR: Poslední termín pro zakoupení členské známky je 24.2.2019 !!!!! 

Mimo uvedené termíny prodejů povolenek bude možné povolenky s výjimkou MP 7denní zakoupit pouze po úhradě manipulačního poplatku. Výše poplatku a podrobnosti způsobu prodeje budou včas zveřejněny na tomto webu.

                                                                                             výbor ČRS MO ÚO

Všechny typy povolenek k rybolovu (P, MV, MP) vydaných na rok 2018 se vracejí u pana Pavla Němce, Blažkova 843, Ústí nad Orlicí (do schránky). Povolenky vracejte nejpozději do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky.

Pro rok 2019 proběhne změna výkonu rybářského práva na revírech MRS viz níže.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou: 

Na základě novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. platí s účinností od 1.1.2019 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné v sezóně od 1.1.2019.

                                                                                                                              výbor ČRS MO ÚO

Od 1.4.2018 proběhla změna v rybářském řádu viz níže.

(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou: 

Na základě novely vyhlášky č. 197/2004 Sb. platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:
a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.
Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

                                                                                                                              výbor ČRS MO ÚO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Místní organizací Českého rybářského spolku sponzoruje:


  __________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                       
DISKUSE